Personvern

Personvernerklæring

Westfalia tar hensynet til vernet av dine personlige data og privatsfære på alvor, og holder seg helt og holdent til gjeldende lover og forskrifter for beskyttelse av personvernet . Data som kan knyttes til personer hentes kun inn i den grad det er teknisk nødvendig. Under ingen omstendigheter blir innsamlede data solgt, eller av andre grunner videreformidlet til en tredjepart.

Følgende erklæring fra vår part gir et overblikk over hvordan vi håndhever dette, og hvilken type data som samles inn med hvilken hensikt.

Databehandling på dette nettstedet

Westfalia Holding GmbH og Co. KG innhenter og lagrer automatisk i loggfilen på serveren de opplysninger som din nettleser sender til oss. Dette er:

  • Nettlesertype/ -versjon
  • operativsystem
  • lenkende URL (det nettstedet du besøkte før denne
  • Vertsnavn til datamaskinen (IP- adresse)
  • Klokkeslett for serverforespørsel.

 
Dette er data som Westfalia Holding GmbH og Co. KG ikke kan knytte til spesifikke personer. En sammenkopling av disse data med andre datakilder blir ikke foretatt, og disse data blir slettet etter en statistisk evaluering. 

Informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet benytter informasjonskapsler på flere steder. De har til hensikt å gjøre tjenestene våre mer brukervennlige, mer effektive og sikrere. Informasjonskapsler består av mindre tekstdata, som legges på din datamaskin og lagres i din nettleser. De fleste av de informasjonskapslene vi bruker er økts-informasjonskapsler - “Session-Cookies“. Etter du har vært innom nettstedet slettes de automatisk. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus.
 

Innsynsrett

Du har til enhver tid rett på innsyn i hvilke data som er lagret om deg, hvor data kommer fra, hvem som har mottatt den og hensikten med denne databehandlingen.

Mer informasjon

Din tillit er viktig for oss. Derfor vil vi alltid være åpne om hvordan vi behandler personrelaterte data. Har du spørsmål som du ikke fikk svar på i vår personvernerklæring, eller ønsker utfyllende informasjon om noe, kan du bare sende en epost til oss (marketing@WestfaliaEurope.com).

   

Copyright © 2012 by Westfalia